ANH THI – Đồng hành cùng cha mẹ,
nâng bước con lớn khôn

SỨ MỆNH: ANH THI- Đồng hành cùng cha mẹ, cho con sức khỏe và trí tuệ, Phát triển thế hệ tương lai.
TẦM NHÌN: ANH THI–Phấn đấu trở thành Top 3 thương hiệu uy tín nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực Mẹ và Bé.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA MẸ VÀ BÉ ANH THI
1. Đạo đức: Uy tín, Trung thực, Thẳng thắn và Thấu hiểu
2. Yêu trẻ con- Yêu ANH THI (yêu công việc và DN mình đang làm)
3. Phục vụ khách hàng trên mức mong đợi
4. Chịu trách nhiệm 100%
5. Đoàn kết, Hỗ trợ giúp đỡ đồng đội
6. Chủ động và Sáng tạo trong công việc

PHƯƠNG CHÂM MẸ VÀ BÉ ANH THI
1. Tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi
2. Tôi giữ uy tín như giữ mạng.
3. Tôi luôn trung thực trong mọi vấn đề
4. Tôi làm hết việc chứ không làm hết giờ
5. Tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng đội
6. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đơn giản hóa
7. Tôi luôn chủ động trong công việc
8. Tôi luôn chịu trách nhiệm 100%
9. Tôi luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu
10.Tôi yêu trẻ con VÀ Tôi là 1 thành viên của gia đình Mẹ và Bé ANH THI
5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY
ĐIỀU 1: YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO
ĐIỀU 2: HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT
ĐIỀU 3: ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT TỐT
ĐIỀU 4: GIỮ GÌN VỆ SINH THẬT TỐT
ĐIỂU 5: KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM